Reclame

Er bestaan veel verschillende definities voor reclame.
Wij hanteren bij voorkeur de definitie die het dichtst bij de kern ligt:

Reclame is het promoten van een product, dienst, bedrijf of idee door middel van een veelal gesponsorde boodschap.
Reclame werkt in het algemeen het beste als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• Het trekken van de aandacht
• Het bieden van een herkenbaar voordeel voor de ontvanger, zoals voorzien in een behoefte of een direct voordeel (korting)
• Het realiseren van een verlangen tot een aanschaf
• Het bieden van een manier om het voordeel te realiseren

Een formule die hierbij vaak wordt toegepast is AIDA: Attention, Interest, Desire, Action: de Aandacht opwekken, de Interesse wekken, het Verlangen opwekken, tot Actie overhalen.

Als reclamebureau kan Recomar voor u het advies, de vormgeving, de planning en de facturatie van uw reclame-uiting verzorgen.

Contactgegevens

Recomar
Richard Nan
Nijlkrokodil 13
1704 VL Heerhugowaard

T: 06-21 29 44 89
E: info@recomar.nl
I: www.recomar.nl
Recomar Reclame Communicatie Marketing